Over Johnny Depp, singulariteit en Elon Musk

Ter voorbereiding op ons theatercollege kijk ik de film Transcendence. Daarin speelt Johnny Depp de geniale wetenschapper Will Caster, die onderzoek doet op het gebied van kunstmatige intelligentie. Tijdens een congres vertelt Caster het publiek over 'singulariteit'. Een paar scènes later wordt hij vanwege dit ‘gevaarlijke idee’ neergeschoten door een terrorist. Om Casters leven te redden upload men zijn hersenactiviteit waardoor een singulariteit ontstaat. De rest van de film is men bezig deze über-Caster met een berg actie te beteugelen. – Wat is singulariteit? Waarom kan gevaarlijk zijn? En wat doet Elon Musk als figurant in deze film? 

In de context van technologie verwijst singulariteit naar het moment waarop kunstmatige intelligentie de controle van de mens te buiten gaat. Vandaar ook dat Will Caster zijn werk ‘transcendence’ (over-schrijding) noemt. Maar hoe kan singulariteit  ontstaan? Eén mogelijk scenario is dat kunstmatige intelligentie zelfstandig zijn eigen ontwikkeling versnelt. Ofwel: een zichzelf versnellende versnelling. De gevolgen van zoiets zijn onvoorspelbaar en onoverzichtelijk , en daardoor gevaarlijk. Want waarom zou deze kunstmatige über-intelligentie de mensheid goed gezind zijn? 

Ook Elon Musk vraagt zich dat af. Musk is CEO van Tesla en SpaceX, en daarmee één van de meest invloedrijke ondernemers van het moment. Als technologische insider meent hij dat kunstmatige intelligentie het grootste gevaar voor de mensheid vormt. In zijn woorden: ‘We are summoning the demon.’ Opvallend genoeg zegt hij daarmee bijna hetzelfde als de terrorist in Transcendence. Tijdens het congres vraagt deze namelijk aan Will Caster: ‘So, you wanna create a God?’ Misschien is dat wel de reden dat Elon Musk als figurant even verderop in de zaal zit.

Walter