Wie mag er in de cockpit?

17 december 1903 is een gedenkwaardige dag. De gebroeders Wright verbaasden de wereld door met hun gemotoriseerde vliegtuig níet neer te storten. Ze vlogen 37 meter en deden daar 12 seconden over. De mens was vogel geworden!

Hoe gruwelijk de vliegramp van vorige week ook, 24 maart 2015 kan een belangrijke datum blijken. Die dag kan het keerpunt zijn waarop we de verantwoordelijkheid voor ons leven niet meer bij de mens leggen, maar bij de machine: onze nieuwe baas.

Tot nu toe had de piloot de eindcontrole over het vliegtuig. De techniek kon op ieder moment door hem worden overruled. Dinsdag bleek de piloot een depressieve massamoordenaar te zijn. De vraag die onvermijdelijk zal komen bovendrijven, is: wie vertrouwen we het meest, de mens of de machine?

We huiveren voor het idee om machines de eindverantwoordelijkheid over ons leven te geven. We menen namelijk dat wij zelf de piloot van ons leven moeten zijn. Maar wat is erop tegen om de machine de baas te laten zijn, als blijkt dat zij ons beter kan beschermen?

24 maart 2015 is de datum dat de mens de stap van vogel naar schoothond maakte.

Rutger