De über(aap)mensch!

uber(aap)mensch.jpg

De Volkskrant meldde dinsdag dat Amerikaanse genetici erin zijn geslaagd levende cellen te kweken met daarin ingebouwd mammoet-DNA. Dit zou in theorie kunnen leiden tot een 'mammoefant': een olifant met mammoet-achtige eigenschappen.

Waarom zou je een toekomstige olifant opschepen met DNA van zijn voorouder? Nou ja, misschien hierom: de mammoet beschikte over eigenschappen die een olifant mist en misschien wel heel goed kan gebruiken. Denk aan een dikkere vacht en langere slagtanden. En wie weet, misschien was de mammoet wel resistent tegen bepaalde virussen die de olifant vandaag of morgen teisteren?

Het lijkt me wel wat: mijn toekomstige kinderen injecteren met een flinke portie Neanderthaler-DNA. Waarom niet? Hun hersenen waren groter, hun lichamen sterker, én ze leden nog niet aan de welvaartsziekten waar wij in het Westen massaal aan sterven. Dat ze gemiddeld maar 30 jaar oud werden, dat moeten we maar op de koop toenemen.

Ik zeg: op naar de über(aap)mensch!

Rutger