Pokkenzooi

De pokken is een van de dodelijkste ziektes uit de geschiedenis van de mensheid. In 30% van de gevallen stond besmetting gelijk aan de dood. De afgelopen drieduizend  jaar heeft het pokkenvirus 10% van de mensheid uitgeroeid.

In 1798 ontdekte de Engelse arts Edward Jenner dat melkmeisjes door hun werk vaak koepokken opliepen, maar daarna wel immuun bleken voor de dodelijke mensenvariant. Jenner kreeg het idee om mensen te vaccineren met de koepokken, vandaar de term vaccin (vacca is Latijn voor koe).

Tot 1798 werden mensen al wel ingeënt, maar dan met mensenpokken. De dosering luisterde erg nauw en er werden veel dodelijke fouten gemaakt. De bevolking was bang zich aan de nieuwe methode van Jenner bloot te stellen en velen weigerden. De Engelse regering legde zware straffen op aan eenieder die niet meewerkte.

De vaccinatiecampagne tegen de pokken is in de geschiedenis de eerste keer dat de overheid actieve zeggenschap nam én kreeg over de gezondheid van haar burgers. De reis naar de übermensch kon beginnen!

Rutger