Ütymologie: perfectionisme?

Perfectionisme: het is de ideale slechte eigenschap voor een sollicitatiegesprek. Daarmee zeg je: ‘Ik wil mijn werk zo goed doen dat het ten koste van mezelf gaat.’ Dat bevalt veel werkgevers. In sollicitatiegesprekken heeft perfectionisme met werk te maken. Maar bestaat er ook een perfectionisme van jezelf? Een voortdurende neiging om jezelf te perfectioneren? En zou die houding ons niet dichter bij de übermensch kunnen brengen? Laten we eens kijken waar het woord 'perfect' vandaan komt.

‘Perfect’ is afgeleid van het Latijnse ‘perfectus’, dat een samenvoeging is van ‘per’ (betekent: ‘af’ of ‘door-en-door’), en ‘facere’ (betekent: ‘doen’ of ‘maken’). Daarmee betekent perfect zoiets als voltooid of volmaakt, en is perfectionisme de neiging om iets te voltooien of te vervolmaken. Wat betekent het om jezelf te vervolmaken?

Op die vraag probeert Nietzsche een antwoord te geven. In zijn boek Also sprach Zarathustra komt Zarathustra van zijn berg om het volk toe te spreken. Hij zegt dat de mens een koord boven een afgrond is, geknoopt tussen dier en Übermensch. Ons bestaan is volgens hem een over-lopen, een gevaarlijk op-weg-zijn, een gevaarlijk huiveren en blijven staan. De perfecte mens is voor hem degene die de tocht over het koord heeft voltooid. Hij zegt dat het geen eenvoudige opgave is, maar wat moet daar precies voor gebeuren? Zover heb ik nog niet gelezen.

Walter