De blasfemie van Buffon

De Franse bioloog Buffon (1707-1788) was een van de meest radicale verlichtingsdenkers. Zijn ideeën over de natuur en de mens waren blasfemisch, maar ook enorm belangrijk voor ons denken over de maakbare mens.

Buffon.JPG

Veel van Buffons tijdgenoten meenden dat de natuur Gods plan was, en dus per definitie perfect, af en volmaakt. Maar als Buffon om zich heen keek, dan zag hij geen perfectie. Hij zag slechts onvolmaaktheid, pure blindheid. Volgens hem was de natuur niet mooi en perfect, maar juist vol fouten en ellende. De natuur probeert voortdurend allerlei combinaties van leven uit en wat haar niet bevalt, wordt vernietigd. Ze is verspilziek, onredelijk en zonder project.

Volgens Buffon moet de mens de natuur bijstaan, want God kan het duidelijk niet af in zijn eentje. De mens moet een tuinier worden in Gods hof en moet de zorg over de natuur maximaal uitbreiden. Ook de mens is verre van volmaakt, dus ook die moet worden verbeterd.

Buffon filosofeerde over de mogelijkheden voor de mens als we eindelijk eens aan onszelf gingen sleutelen. De mogelijkheden leken hem eindeloos. Niets stond ons in de weg om zelf God te worden. Buffon had maar wat graag in 2015 geleefd!

Rutger