Een übermensch in Nederland?

Heeft Nederland een übermensch? Eén perfecte, volmaakte mens. En is dat überhaupt mogelijk hier? Die vragen kwamen gisteren in me op, zonder precies te weten wat ik ermee bedoelde. Tijd voor een luchtige denkverkenning.

Neder-land en über-mensch: op het eerste oog vormen zij een contradictio in terminis. Neder staat namelijk voor beneden, nach unten, unter. Wij wonen dus niet in Über- maar in Unterland. Een land zonder reliëf waarop je kunt uitsteken. Daarom valt het op wanneer iemand zich verheft. ‘Hé, wat moet dat daar!?’ Met een zwiep van de zeis rolt de uitstekende kop tussen het gras in de polder weg.

Toch is er ten minste één landgenoot die ons Unterland is ontstegen. Letterlijk. Het is een man met een astronomische kracht, intelligentie, en gezondheid, die altijd lacht. Om die redenen mag hij boven het maaiveld uitsteken. Sterker nog, we stonden allemaal te juichen toen hij in een spaceshuttle de dampkring verliet. Toen hij terug op aarde kwam, belde hij voor het oog van de wereld lachend zijn vrouw: ‘Hééj schat, hééj, ik ben der!’ Ik vind dat erg mooi: André Kuipers, übermensch in Lage Landen.

Walter