Het jaar 1883

In 1883 muntte Friedrich Nietzsche zijn übermensch. Maar 1883 is niet alleen daarom een uiterst gevaarlijk jaar. In hetzelfde jaar kwam de Britse statisticus, antropoloog én ontdekkingsreiziger Francis Galton op de proppen met de term eugenetica, een even licht ontvlambare lettercombinatie, zo zal blijken.

Eugenetica komt van eugenese, dat een samenstelling is van de twee Griekse woorden eu (goed) en génesis (oorsprong, ontstaan). Eugenese: van edel ras, of: goed geboren. In de eugenetica gaat men op zoek naar de verbetering van de genetische samenstelling van het mensenras, ofwel: men gaat op zoek naar de übermensch.

Eugenetica kan worden opgedeeld in zowel een positieve als een negatieve variant. Positieve eugenetica moedigt de besten onder ons aan zich zoveel mogelijk voort te planten. Negatieve eugenetica moedigt de minder geschikten aan vooral géén kinderen te krijgen.  Voor zowel de positieve als de negatieve eugenetica bedacht men tal van manieren om dit doel te bereiken. Daarover later meer.

1883: een feestelijk jaar!

Rutger